Greek Version » Προκήρυξη τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους » Υποβολή αιτήσεων

Υποβολή αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να υποβάλουν αίτηση καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά από από τη δημοσίευση της παρούσης έως και την Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου 2023 ηλεκτρονικά στη Γραμματεία του Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας,  στο https://eprotocol.uoa.gr/  (κατηγορία 05. Αίτηση Yποψηφιότητας σε Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών)

 Αίτηση μπορούν να καταθέσουν και όσοι δεν έχουν ακόμα ανακυρηχθεί πτυχιούχοι μέχρι την 29η-09-2023, αλλά πρόκειται να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους και να ανακυρηχθούν πτυχιούχοι μετά το πέρας της εξεταστικής του Σεπτεμβρίου 2023.Αυτοί θα πρέπει να προσκομίσουν την βεβαίωση ολοκλήρωσης σπουδών στη γραμματεία του τμήματος πριν τις γραπτές εξετάσεις για την εισαγωγή στο ΠΜΣ. 

Για πληροφορίες  επικοινωνήστε  με την κα. Τρουλλινού στο 2107277312 ή στο  mtroullin[at]gs.uoa[dot]gr.

 Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

  • Αίτηση συμμετοχής (Για την αίτηση πατήστε εδώ.)
  • Βιογραφικό σημείωμα
  • Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών
  • Αναλυτική βαθμολογία
  • Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας (ή φωτοτυπία διαβατηρίου)
  • Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας γερμανικής γλώσσας επιπέδου τουλάχιστον Γ2 (ισχύει για τους πτυχιούχους που δεν προέρχονται από Τμήματα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας, όπως ορίζεται από το άρθρο 3 του κανονισμού)
  • Πιστοποιητικό ελληνομάθειας επιπέδου τουλάχιστον Β2 (ισχύει για τους αλλοδαπούς κατόχους ισότιμου πτυχίου αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, όπως ορίζεται από το άρθρο 3 του κανονισμού).
  • Οι φοιτητές από ιδρύματα της αλλοδαπής πρέπει να προσκομίσουν πιστοποιητικό αντιστοιχίας και ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ, σύμφωνα με το άρ. 34, παρ. 7 του Ν. 4485/17.
  • Δημοσιεύσεις σε περιοδικά με κριτές σε σχετικό με την επιλεγείσα ειδίκευση επιστημονικό πεδίο, εφόσον υπάρχουν.
  • Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δραστηριότητας (σε σχετικό με την επιλεγείσα ειδίκευση επιστημονικό πεδίο), εφόσον υπάρχουν

 

Τα δικαιολογητικά 9 και 10, εφόσον υφίστανται, θα πρέπει να αναφερθούν στο βιογραφικό σημείωμα και να κατατεθούν στην γραμματεία σε περίπτωση επιτυχίας στις εξετάσεις.