Greek Version » Οργάνωση και Διοίκηση

Συντονιστική Επιτροπή του ΠΜΣ (ΣΕ) - Διοικητικά Όργανα

Τα αρμόδια όργανα για τη λειτουργία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών σε επίπεδο Τμήματος είναι

  • η Συνέλευση του Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας
  • η Συντονιστική Επιτροπή (ΣΕ) του ΠΜΣ: απαρτίζεται από πέντε (5) μέλη ΔΕΠ του Τμήματος, που έχουν αναλάβει μεταπτυχιακό έργο και εκλέγονται από τη Συνέλευση του Τμήματος για διετή θητεία. Τα μέλη της ΣΕ δεν δικαιούνται επιπλέον αμοιβή ή αποζημίωση για τη συμμετοχή τους στην επιτροπή. Πρόεδρος της ΣΕ είναι ο Διευθυντής του ΠΜΣ, ο οποίος ορίζεται από τη Συνέλευση μεταξύ των μελών της ΣΕ. Η ΣΕ είναι αρμόδια για την παρακολούθηση και τον συντονισμό της λειτουργίας του προγράμματος και

α) εισηγείται στη Συνέλευση την κατανομή του διδακτικού έργου μεταξύ των διδασκόντων του ΠΜΣ

β) εισηγείται στη Συνέλευση σχετικά με την επιλογή και κατανομή των μαθημάτων στα εξάμηνα

γ) ορίζει τον επιβλέποντα και τα μέλη της τριμελούς επιτροπής εξέτασης διπλωματικών εργασιών, ο ορισμός της οποίας επικυρώνεται από τη Συνέλευση του Τμήματος

δ) εξετάζει φοιτητικά θέματα όπως αιτήσεις αναστολής φοίτησης, παράτασης σπουδών, αναγνώρισης μαθημάτων από προηγούμενη μεταπτυχιακή εκπαίδευση, αντικατάστασης μαθημάτων του παρόντος Προγράμματος με μαθήματα άλλων Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων κ.ά. και εισηγείται σχετικά στη Συνέλευση του Τμήματος

ε) εξετάζει εκπαιδευτικά-ερευνητικά θέματα που άπτονται της λειτουργίας του ΠΜΣ και εισηγείται σχετικά στη Συνέλευση του Τμήματος.  

  • ο Διευθυντής του ΠΜΣ που προεδρεύει της ΣΕ, ορίζεται από τη Συνέλευση του Τμήματος για διετή θητεία. Ο Διευθυντής του ΠΜΣ εισηγείται στα αρμόδια όργανα του Ιδρύματος για κάθε θέμα που αφορά την αποτελεσματική λειτουργία του προγράμματος, δεν δικαιούται επιπλέον αμοιβή για το διοικητικό του έργο ως Διευθυντή και έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:


α) Συγκαλεί σε συνεδρίαση τη ΣΕ.

β) Καταρτίζει την ημερήσια διάταξη των εν λόγω συνεδριάσεων, λαμβάνοντας υπόψη εισηγήσεις των μελών και οργάνων του ΠΜΣ.

γ) Ορίζει εκλογές για την αναπλήρωση μελών συμβουλευτικών επιτροπών λόγω κένωσης θέσης.δ) Έχει την ευθύνη σύνταξης του προϋπολογισμού και απολογισμού του Προγράμματος, τους οποίους υποβάλλει στη Συνέλευση για έγκριση.

ε) Είναι υπεύθυνος για την παρακολούθηση της εκτέλεσης του προϋπολογισμού και για την έκδοση των εντολών πληρωμής των σχετικών δαπανών.

στ) Κατά τη λήξη της θητείας του, καθώς και της ΣΕ, συντάσσει αναλυτικό απολογισμό του ερευνητικού και εκπαιδευτικού έργου του ΠΜΣ, καθώς και των λοιπών δραστηριοτήτων του, με στόχο την αναβάθμιση των σπουδών, την καλύτερη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού, τη βελτιστοποίηση των υφιστάμενων υποδομών και την κοινωνικά επωφελή χρήση των διαθέσιμων πόρων του ΠΜΣ. 

 

Σε επίπεδο Πανεπιστημίου αρμόδια όργανα είναι:

  • η Σύγκλητος και
  • ο Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων του Ιδρύματος, ο οποίος έχει την εποπτεία και το γενικότερο συντονισμό των μεταπτυχιακών σπουδών όλου του Ιδρύματος.

 

Η Συντονιστική Επιτροπή του ΠΜΣ είναι 

Δάφνη Βηδενμάιερ (Aν. Καθηγήτρια),

Διευθύντρια του ΠΜΣ

 

Αγγελική Τσόκογλου (Αν. Καθηγήτρια)

 

Αγλαϊα Μπλιούμη (Επ. Καθηγήτρια)

 

Άννα Χήτα (Επ. Καθηγήτρια)

 

Νικόλαος-Ιωάννης Κοσκινάς (Eπ. Καθηγητής)